Hellan hehkutukset

Edellinen Hellan Sydämen hehkutus käsitteli

08.03.1914
108 vuotta sitten

järjestettiin ensimmäinen kansainvälinen naistenpäivä

Kansainvälinen sosialistinaisten konferenssi päätti naistenpäivän vietosta Kööpenhaminassa vuonna 1910. Työväenliikkeet järjestäisivät kotimaissaan hyvin suunniteltuja mielenosoituksia naisten äänioikeuden edistämiseksi. Päivästä muodostuisi kansainvälinen solidaarisuuden ja sisaruuden ylistysjuhla. Euroopassa ideologista taustaa haettiin vallankumousten muistosta, Amerikassa tehtiin yhteistyötä porvarisnaisten kanssa. Poliittisilla ryhmittymillä oli tavallisesti omat juhlansa.
Vuonna 1914 naistenpäivä järjestettiin 8. päivänä maaliskuuta 12 eri maassa – Suomi mukaan lukien. Päivämäärän on arveltu johtuneen amerikkalaisesta porvarillisesta perinteestä, mutta eurooppalainen perinne oli työväenluokkainen. Kun työläisnaiset osoittivat mieltään Pietarissa 8.3.1917 (juliaanisessa kalenterissa 23.2.) osana maaliskuun vallankumousta, jäi päivämäärä sosialistiseen perinteeseen.
Suomen naiset olivat saaneet ääni- sekä poliittiset oikeudet jo vuonna 1906, joten tavoitteeksi nimettiin työläisnaisten rivien vahvistaminen, erottautuminen porvarillisista naisasianaisista sekä muihin epäkohtiin puuttuminen. Toisen maailmansodan jälkeen juhlinta hiipui. 1970-luvun lopulla vietto lisääntyi jälleen ja irrottautui työväenluokkaisista juuristaan. Juhla liitettiin YK:n toimintaan ja tasa-arvon, rauhan ja kansainvälisyyden puolesta puhuivat muun muassa feministit ja opiskelijat.
Viime vuosikymmeninä naistenpäivä on ollut esillä kaikkien juhlana, jolloin miehet antavat naisille ruusuja tai pieniä lahjoja. Jo 1900-luvun alkupuolella iskulause ”leipää ja ruusuja” kuului kansainväliseen naistenpäivään, mutta merkitykset ovat muuttuneet. Muutos kansainvälisen naistenpäivän vietoissa heijastaa yhteiskunnallisia ja poliittisia muutoksia.
Kirjallisuus: Hentilä, Marjaliisa; Lähteenmäki, Maria 1990. Kansainvälinen naistenpäivä 1910–1990. Työväen arkiston julkaisu No. 2. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/14104/kansainvalinen_naistenpaiva_ta1990.pdf Naistenpäivän juuret ovat ruusujen sijaan tasa-arvotaistelussa. Jukka Lindfors 8.3.2011. Yle, Elävä Arkisto. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/03/08/naistenpaivan-juuret-ovat-ruusujen-sijaan-tasa-arvotaistelussa

Kerro omat muistosi

Hellansydämen pätsiin voi heittää myös omia henkilökohtaisia tarinoita ja muistoja. Siellä ne sitten kytevät toisten tulkintojen ja tietojen kanssa. Ehkä näistä suodattuu jotain sellaista mitä ei vielä tiedettykään.

Kerro mikäli sinulla on jotain mielenkiintoista kerrottavaa liittyen yllä näkyvään hehkutukseen. Ota kuitenkin huomioon, että kommenttien tulee olla asiallisia. Kommentteja voi jättää ainoastaan oikealla nimellä. Kommenttipalstaa moderoidaan ennen julkaisua. Kommentoija itse vastaa tietojen totuudellisuudesta. Asiattomia komentteja ei julkaista, eikä niihin liittyviin tiedusteluihin vastata.

Kommentoi